Onderwijs in de nieuwe context

Onderwijs in de nieuwe context

 

Het systeem waarin we de onderwijshuisvesting hebben gegoten kraakt en piept. Er heerst (concurrentie-) strijd om leerlingen, locaties, ruimte en geld; vooral in krimpgebieden. Met de huidige gebouwen, de beschikbare middelen en manier van (samen)werken redden we het niet alle ambities m.b.t. onderwijshuisvesting (doelmatig, gezond en duurzaam) te realiseren.

Werken vanuit de bedoeling

 

Een groep gemeenten en scholen hebben in Bouwstenen-verband gekeken hoe zij beter kunnen samenwerken (aandachtspunten voor integrale huisvestingsplannen; meer vanuit 'de bedoeling'). De VNG, PO-Raad en VO-Raad hebben, onder voorzitterschap van de burgemeester van Opmeer (Commissie Nijpels), een voorstel geschreven hoe de renovatie van onderwijsgebouwen financieel en juridisch beter kan worden vorm gegeven. Aan de uitwerking daarvan wordt gewerkt.

 

Wat halen?

Houvast voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen gemeenten en scholen. En informatie over de stand van zaken mbt de uitwerking van de voorstellen van de Commissie Nijpels.

 

Wat brengen?
Meegevers voor de commissie Nijpels.

 

Hoe?

 • Pitch over het (nieuwe) samenwerken.
 • Korte toelichting op stand van zaken bij de uitwerking voorstellen commissie Nijpels.
 • In gesprek met betrokkenen bij de uitwerking van de voorstellen van de commissie Nijpels.

 

Met wie?

 • Gert-Jan Nijpels, burgemeester van Opmeer en lid van de VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport van de VNG
 • Frans Rutjes, VNG 
 • Gertjan van Midden, adviseur huisvesting bij de PO-Raad
 • Nico van Zuylen, beleidsadviseur bedrijfsvoering bij de VO-Raad 
 • gespreksleider 
 • schoolbestuurder betrokken bij 'werken vanuit de bedoeling'
Gert-Jan Nijpels
Frans Rutjes (VNG)
Gertjan van Midden (PO-Raad) Nico van Zuylen (VO-Raad)  
Gert-Jan Nijpels  Frans Rutjes  Gertjan van Midden Nico van Zuylen  

 

Meer informatie

  Delen: