Renovatie of nieuwbouw?

Afwegingskader voor scholen en gemeenten

 

Gemiddeld zijn de scholen in Nederland 40 jaar oud. Veel scholen zijn gebouwd in de periode 1950-1980 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast ligt er een geweldige opgave wat betreft de energieprestaties en duurzaamheid van de gebouwen. Kortom veel scholen zijn de komende 10-15 jaar toe aan een flinke renovatie of zelfs nieuwbouw. Maar hoe maak je een goede afweging tussen die twee in deze tijd met leerlingendaling, onderwijsvernieuwing, lage budgetten, enzovoort.

 

Een groep huisvestingsspecialisten uit het onderwijs heeft op verzoek van de PO-Raad in Bouwstenen-verband een tool ontwikkeld waarmee de keuze voor renovatie of nieuwbouw op inzichtelijke wijze kan worden onderbouwd. Het is een eenvoudige tool dat door scholen en gemeenten kan worden gebruikt.  HEVO heeft het proces begeleid.

 

Wat halen?
Houvast (afwegingskader) voor de keuze renovatie of nieuwbouw.

 

Wat brengen?

Uw eigen case (vragen) en/of eigen ervaring (aanvullende tips).

 

Hoe?

  • Korte toelichting op de context, de inhoud en het gebruik van het afwegingskader
  • Behandeling van één of meer praktijkcases

 

Met wie?

De makers van het afwegingskader, waaronder:

  • Eelco Groenen, strategisch beleidsadviseur huisvesting, SKPO
  • Raymond Ophuis, hoofd dienst huisvesting, SCOPE scholengroep
  • Dieuwerke Spaans, projectmanager De Haagse Scholen
  • Frank Rubel, beleidsmedewerker huisvesting Swalm en Roer
  • Bas Verkerk, strategisch adviseur huisvesting HEVO
  • Mireille Uhlenbusch, Partner HEVO

 

Eelco Groenen Raymond Ophuis Dieuwerke Spaans Frank Rubel Bas Verkerk Mireille Uhlenbusch

 

Meer informatie

Delen: