Woonzorgvastgoed in de nieuwe context

Omgaan met een veranderende vraag


De organisatie van wonen en zorg verandert. Zorg wordt niet langer vooral binnen de muren van een zorginstelling georganiseerd, maar ook steeds meer in buurten en wijken. Dit vraagt om andere woonvormen, in een andere setting en met een andere kijk. Uitdaging daarbij is om meer vanuit de bedoeling naar mensen, zorg en zorgvastgoed te kijken en een beetje los te komen van “hoe het altijd was”. En dat is best lastig. Veel woonzorgvastgoed is verouderd, sluit niet aan bij de woonwensen van de bewoners en past niet bij de huidige visie op wonen en zorg.

 

Er ligt een grote opgave voor zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties om de zorg anders te organiseren. In een aantal gemeenten is hier al ervaring mee opgedaan, maar in veel gemeenten is het ook nog een zoektocht met vallen en opstaan. Wat is nu precies de vraag van inwoners? Wat is de bedoeling? Wat is waar aan vastgoed nodig? Wat doen we met het verouderde zorgvastgoed? En vooral: hoe werken we samen aan deze opgave en wie neemt het initiatief?

 

Wat halen?

Lessen uit de praktijk en inspiratie voor een nieuwe aanpak. Toegespitst op samenwerking en een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor woonzorgvastgoed.

 

Wat brengen?
Eigen ervaring. Wat heeft u met woonzorgvastgoed, wat is uw rol en wat is uw ervaring met de opgave om in de veranderende woonzorg vraag van de inwoners te voorzien?

 

 Hoe?

  • Korte toelichting over het samenwerken vanuit de bedoeling bij woonzorgvastgoed aan de hand van ervaring in de gemeente Wijchen. Wat hebben partijen gedaan en bereikt? Welke lessen kunnen worden geleerd? 
  • In gesprek met betrokkenen over hobbels en strategieën bij het werken vanuit de bedoeling rond zorgvastgoed.
  • Formuleren volgende stappen (en eventueel Agendapunten voor 2018)

 

Met wie?

  • Lucas van Horck, beleidsmedewerker Welzijn, gemeente Wijchen
  • Patrick Gering, senior adviseur maatschappelijk vastgoed van BMC Advies

 

Lucas van Horck Patrick Gering

 

Meer informatie

Delen: