Cultureel Vastgoed

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Het realiseren van nieuwe culturele accommodaties vergt een intensieve samenwerking met de eindgebruiker(s) en tussen de gemeentelijke afdelingen Vastgoed en Cultuur. Om de zelfredzaamheid van culturele organisaties te vergroten zoeken gemeenten bovendien naar samenwerking met externe partners. Zo hebben de gemeenten Utrecht en Amsterdam samen met Triodos een borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen in het leven geroepen.

 

Wat halen?

Inspiratie en informatie over 'do's en don'ts' bij de planning en samenwerking rond culturele voorziening.

 

Wat brengen?

Eigen ervaring. Heeft u een praktijkcasus of een vraag die u graag wilt delen met de andere aanwezigen? Breng deze vooral in tijdens de sessie!

 

Hoe?

De sessie is opgebouwd aan de hand van cases uit de praktijk van cultureel vastgoed.

 

Met wie?

  • Bas van Stratum, projectmanagementbureau gemeente Utrecht
  • Mariska Eikenaar, hoofd afdeling portefeuillemanagement, gemeente Den Haag
  • Lambert de Pater, relatiemanager Kunst en Cultuur, Triodos Bank
  • Eltje de Klerk, expert cultureel vastgoed, BMC Advies
Mariska Eikenaar, Den Haag Lambert de Pater, Triodosbank
Eltje de Klerk, BMC
 Bas van Stratum
Mariska Eikenaar Lambert de Pater  Eltje de Klerk

 

Meer informatie

Delen: