De mensen die het doen

Over drive, benodigde capaciteit en expertise

Voor professioneel vastgoedmanagement is meer dan bouwkundige kennis nodig; ook als de vastgoedportefeuille klein is. Er is behoefte aan gedreven mensen, die doelgericht aan de slag gaan en met aanvullende expertise op het gebied van met name vastgoedsturing, verduurzaming van de portefeuille en informatiemanagement.

 

In 2017 hebben we in Bouwstenen-verband een publicatie gemaakt rond dit onderwerp. Deze publicatie 'Rollen in het vastgoedmanagement’ biedt niet alleen houvast voor gemeenten, maar ook voor andere organisaties die publieke gebouwen beheren.  

 

Tijdens deze sessie bouwen we daarop voort. Dat doen we mede op basis van de resultaten uit landelijke enquête en diverse gesprekken die we in 2018 in den lande hebben gevoerd met medewerkers van gemeenten, scholen en (zorg) corporaties.

 

Wat halen?

Beeld van de personele invulling van de vastgoedorganisatie. Mogelijkheden voor gerichte werving, opleidingen, netwerken, bij- en nascholing.  

 

Wat brengen?

Drive, ideeën, wensen en ervaring om het vastgoedmanagement naar een hoger plan te trekken.

 

Hoe?

Korte intro en resultaten uit de enquête. Gesprek over vragen als:

  • Hoe krijg je mensen zover dat ze bij je willen werken? Waarom zouden ze komen, gezien de huidige arbeidsmarkt?
  • Hoe blijven ze "bij" en gemotiveerd? Hoe kunnen netwerken en bij- en nascholing daaraan bijdragen? 
  • Wat is er aanvullend nodig en wat zou Bouwstenen in dit kader kunnen doen?  

 

Met wie?

  • Jan Kappers, gemeente Veenendaal. Jan heeft afgelopen jaren diverse gemeenten geholpen hun vastgoedmanagement op orde te krijgen, waaronder Enschede, Ede en Haarlem.
  • Jannet Koster, Senio Organisatieadviseur gemeente Breda.
  • Peter Tempelman, ASRE 

 

Jannet Koster, Breda  
Jan Kappers Jannet Koster Peter Tempelman


Meer informatie

 

Op de kennismarkt treft u diverse organisaties die opleidingen, bij en nascholing organiseren.

Delen: