Wat vinden gebruikers van uw tent?

Methode om daar achter te komen

Vreemd eigenlijk. We hebben vastgoed om maatschappelijke doelen te realiseren, maar weten nauwelijks of het vastgoed daar ook aan bijdraagt. Is er voldoende lucht, licht en ruimte om de activiteiten te herbergen? Vinden er voldoende activiteiten plaats? Zijn er voldoende argumenten om de tent open te houden?

 

Wat gebruikers van uw tent vinden is belangrijke beleidsinformatie. Net als booking.com voor hotels is er ook een instrument om dat te meten: RodeKersen. RodeKersen is een online reviewsystematiek voor het beoordelen van kwaliteit en (lokale) impact van wijkvoorzieningen als buurthuizen, cultuurcentra, brede scholen en andere multifunctionele accommodaties.

 

Afgelopen jaar was het tweede pilotjaar en hebben 40 locaties aan de pilot RodeKersen meegedaan. Tijdens deze sessie delen pilotdeelnemers hun ervaringen.

 

Wat halen?

Inzicht in de mate waarin RodeKersen geschikt is als reviewsystematiek voor uw eigen wijkvoorziening of die van uw klanten of beheerders.

 

Praktijkervaring met de methodiek.

 

Wat brengen?

Eigen ervaring(en) met het beoordelen van wijkvoorzieningen. Discussieer mee met deelnemers over andere manieren om grip te krijgen op het functioneren en kwaliteit van wijkvoorzieningen, kortom de vraag ‘doet mijn locatie er toe’.

Hoe?

Introductie op systematiek en presentatie van resultaten.

Diverse pilotdeelnemers delen hun ervaringen en gaan in op vragen als:

  • geven de uitkomsten voldoende houvast voor verbeteringen;
  • hoeveel tijd en moeite vraagt RodeKersen van de beheerder;
  • levert de enquête nog andere zaken op;
  • enzovoort.


Met wie?

  • Vincent Koops, beheerder bij Van Houten & Co; tevens actieve gebruiker RodeKersen
  • Marc van Leent, de Wijkplaats, ontwikkelaar RodeKersen
  • Berny de Vries, ontwikkelaar RodeKersen

 

Vincent Koops, Huis van Houten Marc van Leent, de Wijkplaats
 Vincent Koops Marc van Leent
Berny de Vries 

 

Meer informatie