De ideale vastgoedorganisatie

....bestaat niet

In 2017 hebben we samen met Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar de volwassenheid van de vastgoedorganisatie bij gemeenten en scholen aan de hand van een quick scan tijdens vier regiobijeenkomsten.  In 2018 hebben we de inzichten hieruit verder verdiept aan de hand van een uitgebreid onderzoek onder gemeenten (waaraan nu nog steeds kunt meedoen) en gesprekken met scholen. Daarin zijn vragen gesteld over ambities, personeel (inclusief uitbesteding) en organisatie.

 

Tijdens deze sessie worden de resultaten uit dit onderzoek in samenhang met elkaar bezien en door RPS (technisch bureau) en Twynstra Gudde (organisatieadviesbureau) vertaalt naar de ideale vastgoedorganisatie.

 

Wat halen

Handvatten voor gemeenten en andere maatschappelijke organisaties om hun vastgoedorganisatie in lijn te brengen met ambitie en sourcingstrategie (meer zelf doen of meer uitbesteden) aan de hand van 5 verschillende typologieën van organisaties, met aandacht voor competenties, methode en processen.

 

Wat brengen

Eigen ervaring.

 

Hoe

Presentatie resultaten onderzoek en vertaling naar vijf typologieën.

Reflectie vanuit gemeente, school en marktpartij.

Plenaire discussie.

 

Met wie?

  • Mirjam Lammers, kwartiermaker  / contractmanager, gemeente Tilburg
  • Tjeerd Meijer, manager vastgoed, SRO
  • Maarten van Egmond, Teamleider vastgoedmanagement, RPS
  • Wouter Dreimüller, Senior adviseur Vastgoed-, huisvesting- en facilitymanagement, Twynstra Gudde
Mirjam Lammers, Tilburg Tjeerd Meijer, SRO
 
Mirjam Lammers Tjeerd Meijer  Maarten van Egmond  Wouter Dreimüller

 

Meer informatie