Gebied, gebouw, gebruiker

Verduurzamen met smalle beurs

Net als veel gemeenten, scholen en andere organisaties heeft ARTIS grote ambities als het om duurzaamheid gaat.

 

ARTIS wil samen met haar partners een voortrekkersrol nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Daarom is het doel: duurzaamheid bij het brede publiek, op een positieve en inspirerende manier onder de aandacht te brengen. Hierbij ligt de focus op:

  • Het creëren van bewustzijn bij de bezoekers over de relatie tussen mens en natuur en de disbalans die hier nu in aanwezig is.
  • Het geven van het goede voorbeeld aan het brede publiek dat ARTIS jaarlijks bezoekt.
  • Het aanzetten tot actie bij de bezoekers door concrete handelingsperspectieven te bieden.

 

ARTIS wil samen met haar partners de duurzaamheidsdoelstellingen realiseren binnen al haar activiteiten op het gebied van de gebouwen en het park, de bedrijfsvoering, de horeca, mobiliteit en het gedrag van medewerkers en bezoekers. Dit is een gigantische uitdaging. Zowel technisch, als financieel en organisatorisch is de weg naar de doelstellingen nog niet duidelijk. ARTIS kan, en wil, deze weg niet alleen afleggen.  De eerste stappen hierin zijn gezet. 

 

Tijdens deze sessie gaan we in op de aanpak van de verduurzaming van Artis via de door Royal HaskoningDHV ontwikkelde FastLane methodiek; als voorbeeld voor anderen. 


Wat halen?

Sprekend voorbeeld van integrale aanpak verduurzamingsopgave.

Wat brengen?

Kritisch meedenken, vertaling naar eigen situatie.

Hoe?

Presentatie door ARTIS, vragen en gesprek.   

Met wie?

  • Abel Hemmelder, medewerker duurzaamheid bij ARTIS
  • Rinus Vader, leading professional bij Royal HaskoningDHV   

 

Abel Hemmelder, ARTIS
Abel Hemmelder Rinus Vader

 

Meer informatie

 

 

Delen: