Sessie Nieuwe IHP's

Integrale Huisvestingsplannen (IHP'S)

Hoewel een Integraal huisvestingsplan (IHP) nog niet wettelijk verplicht is, gaan steeds meer gemeenten en scholen ermee aan de slag, met als doel de kwaliteit van de onderwijsportefeuille te verbeteren. Zo’n IHP geeft inzicht en richting aan toekomstige investeringen van zowel gemeenten als scholen. Dit is extra relevant in het kader van de leerlingendaling en de klimaatopgave. 

 

Ondertussen werken het ministerie van OCW, de VNG, VO-raad en PO-Raad aan een model-IHP, als hulpmiddel voor gemeenten en scholen die met een IHP aan de slag willen. 

 

Doel van deze sessie is een goed beeld te krijgen van eigentijdse IHP's in de praktijk. 

Wat halen?

 • Beeld van eigentijdse IHP’s
 • Houvast voor eigen IHP

Wat brengen?

Tips en adviezen voor het model IHP dat in ontwikkeling is.

Hoe?

 • Presentatie praktijkvoorbeeld nieuwe generatie IHP’s 
 • Opzet model-IHP op 1 A4
 • Interactieve sessie

Voor wie?

Gemeenten en scholen.  

Met wie?

 • Erwin van Proosdij, hoofd vastgoedbedrijf gemeente Enschede
 • Tanja van Nes, beleidsadviseur PO-raad 
 • Nico van Zuylen, beleidsadviseur VO-Raad
 • Fedor Heida, VNG
 • Arnout Huijnink, ministerie OCW
 • Hans van der Hek, VDH Managers (moderator)
Erwin van Proosdij Tanja van Nes Nico van Zuylen
Fedor Heida
Arnout Huijnink  Hans van der Hek

Meer informatie