Sessie RodeKersen

360 Graden feedback op een (wijk)voorziening

Wat is eigenlijk de maatschappelijke waarde van een buurthuis, bibliotheek of sportaccommodatie? Worden de beleidsdoelen die we er mee hebben wel bereikt? Hoe meet je dat en hoe richt je het gesprek daarover in?

 

Afgelopen jaren hebben gemeenten, corporaties en welzijnsorganisaties in Bouwstenen-verband en samen met WijkConnect een instrument ontwikkeld om er achter te komen wat bezoekers van hun wijkaccommodatie vinden; RodeKersen. Samen met andere data levert dat goede informatie op voor een 360 graden feedback op de accommodatie.

 

Tijdens deze sessie gaan we dat ervaren. 

Wat halen?

  • Inzicht in de werking van en 3 jaar ervaring met de reviewsystematiek RodeKersen.
  • Inzicht in mogelijke aangrijpingspunten om de effectiviteit van de accommodatie te verbeteren.

Wat brengen?

Goed gesprek over het functioneren van (buurt en wijk) accommodaties.

Hoe?

  • Ter voorbereiding gaan we een accommodatie beoordelen. Tijdens de sessie laten we zien wat er uit komt en gaan we in gesprek met de desbetreffende exploitant.
  • Vervolgens gaan we vanuit verschillende rollen met elkaar in gesprek over een concrete case.
  • En tot slot laten diverse betrokkenen bij RodeKersen zien hoe het gesprek bij hen in de praktijk is verlopen.

Voor wie?

Bestuurders, beheerders, exploitanten, eigenaren en andere betrokkenen bij een accommodatie. 

Met wie?

  • Evert van den Beld, manager De Woonplaats (Enschede)
  • Berny de Vries, ontwikkelaar RodeKersen (moderator)
Evert van den Beld
Berny de Vries 

Meer informatie