Sessie Informatieplicht

Informatieplicht: lust of last?

Op 1 juli 2019 is in het kader van de Wet Milieubeheer de Informatieplicht van kracht geworden. Wat betekent deze plicht voor scholen, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties en welke inspanningen hebben zij moeten leveren om aan deze wet te voldoen? Om dit inzichtelijk te maken hebben wij in 2019 samen met Stichting Carmelcollege, de gemeente Arnhem en Facilicom Energiemanagement alle stappen en ervaring met de infoplicht in beeld gebracht. 

 

Bedoeling is de Informatieplicht over een aantal jaar te herhalen. Daarom vinden we het van belang deze goed te evalueren. Hiervoor hebben we momenteel een enquête onder gemeenten en scholen uitstaan. De enquêtes geven samen met de ingediende rapportages, de informatie uit de cases en de gesprekken in Bouwstenen-verband een goed beeld van wat de Informatieplicht de publieke sector heeft gekost en gebracht.

Wat halen?

 • Inzicht in de ervaring met de Informatieplicht op basis van de enquête onder gemeenten en scholen, de cases en gesprekken met het werkveld.
 • Ideeën hoe hiermee in de praktijk om te gaan. 

Wat brengen?

Tips en adviezen voor de Informatieplicht in de toekomst.

Hoe?

 • Presentatie analyse ingediende rapportages
 • Presentatie resultaten enquête en ervaring tot nog toe
 • Gesprek over de doelen en toekomst van de Informatieplicht

Voor wie?

Iedereen die met de Informatieplicht te maken heeft (gehad).

Met wie?

 • Marianne de Widt, gemeente Arnhem
 • Leo van Wijchen, Stichting Carmel College
 • Joost Ploos van Amstel, Facilicom Solutions
Marianne de Widt Leo van Wijchen
Marianne de Widt Leo van Wijchen Joost Ploos van Amstel

Meedoen met de enquête?

 • Lees hier of uw gemeenten of school al mee heeft gedaan met de enquête.
 • Nog niet dan kan dat alsnog via deze link naar de enquête of via de button hiernaast.
 • Bedoeling is dat de enquête wordt ingevuld door degene die binnen de gemeente of de school verantwoordelijk is voor het maatschappelijk vastgoed. 

Meer informatie

 

 

 

.