Sessie Maatschappelijk rendement

Maatschappelijk rendement

Wat maatschappelijk vastgoed anders maakt dan commercieel vastgoed, is dat het nauw verbonden is met beleidsdoelen. We hebben dit vastgoed omdat we er een doel mee hebben; een maatschappelijk doel. We willen dan ook graag zien hoe het vastgoed aan deze doelen bijdraagt en dat hier actief op wordt gestuurd. Maar hoe doe je dat?

 

In Utrecht is men het vastgoedbeleid aan het herijken, waarbij de maatschappelijke waarde centraal staat. Door de groei van de stad en de economie, de stijging van vastgoedprijzen en de herontwikkeling van gebieden, neemt de druk op de beschikbare ruimte, waaronder die voor initiatiefnemers toe. Steeds meer initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan een mooi, gelukkig en gezond Utrecht - en daarmee bijdragen aan de (maatschappelijke) doelstellingen van de gemeente – kunnen geen passende locatie vinden of moeten hun huidige locatie verlaten.

 

Vanuit het coalitieakkoord is dit aangegrepen om vastgoedbeleid te veranderen waarbij de maatschappelijke waarde van vastgoed centraal staat. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om aan de ene kant maatschappelijke initiatieven meer ruimte te geven en aan de andere kant geen vastgoed onnodig in bezit te houden.

 

Vanuit Bouwstenen hebben we de zoektocht van Utrecht gevolgd en meegedacht in het kader van het Agendapunt: hoe om te gaan met bewegende doelen. Tijdens deze sessie nemen we ook u graag mee.

Wat halen?

Inzicht in de wijze van vastgoedsturing, afgestemd op beleidsvragen en maatschappelijke waarde in het algemeen.

Wat brengen?

Eigen ervaring en reflectie op wat er ontwikkeld wordt.

Hoe?

Via een sessie wordt inzicht gegeven waar Utrecht op dit moment staat en interacteren we graag over wat die stand betekent.

Voor wie?

Gemeenten, scholen, corporaties, zorg en welzijnsorganisaties.

Met wie?

  • Jurriën Brombacher, Gemeente Utrecht
  • Annemieke Lübbert, Gemeente Utrecht


Jurriën Brombacher Annemieke Lübbert

publicatie maatschappelijk vastgoed van waarde (2015)

Meer informatie

 

 

 

 

 

.