sessie Makelpunten

Beter benutten van maatschappelijk vastgoed

Leegstand van maatschappelijk vastgoed is aan de orde van elke dag. Maar hoe erg is dat en hoe ga daar als gemeente dan mee om? Het hebben van een Makelpunt kan uitkomst bieden. Zij brengen vraag en aanbod in kaart, signaleren kansen en knelpunten en zijn daarmee een waardige gesprekspartner van de beleidsafdelingen.

 

Het netwerk Makelpunten is het afgelopen jaar bezig geweest met het ontwikkelen van een afwegingskader dat houvast kan bieden om de verschillende (beleids)belangen in transparantie af te wegen. Hoe ga je op goede manier om met (tijdelijke) leegstand en wat is dan wel mogelijk en wat niet. Tijdens deze sessie wordt het concept gepresenteerd en getoetst of het aansluit.

Wat halen?

Inzicht in hoe verschillende gemeenten op diverse manieren werken aan het beter en slimmer gebruiken van hun (leegstaand) maatschappelijk vastgoed en dat van hun partners en hoe een afwegingskader daarbij kan helpen.

Wat brengen?

  • Eigen visie op leegstandsbeheer van maatschappelijk vastgoed
  • Adviezen ten aanzien van het afwegingskader

Hoe?

In de vorm van een talkshow met gasten uit het werkveld, gaan we vanuit verschillende invalshoeken, we in gesprek over de volgende thema’s:

  • Leegstand: probleem of kans. 
  • Benutten van verborgen leegstand
  • Makelpunt: aardigheidje of bittere noodzaak
  • Als de vraag groter is dan het aanbod: wie mag de leegstand benutten?
  • Als het aanbod groter is dan de vraag: welke gebouwen ga je benutten?

De output hiervan nemen we mee in het afwegingskader.

Voor wie?

Matchmakers bij gemeenten en gemeenten die overwegen een Makelpunt te starten.

Met wie?

  • Karin van der Looy en Matthieu Schwitzner van Makelpunt Utrecht
  • Dominique Diertens-Brandsma, strategisch adviseur gemeente Almere
  • Gerben van Dijk (moderator)
 
Karin van der Looy Matthieu Schwitzner Dominique Diertens-Brandsma Gerben van Dijk  

Meer informatie