Sessie Onderhoud & duurzaamheid

Duurzaam onderhoud als organisatievraagstuk

Een groot deel van de maatschappelijk vastgoedportefeuille is verouderd en toe aan groot onderhoud of renovatie. Belangrijke uitdaging daarbij is de gebouwen meteen zo veel mogelijk te verduurzamen. Daarbij liggen er bij het onderhoud mooie kansen de gebouwen ‘smart’ te maken. Maar hoe doe je dat?

 

Voor veel partijen in het maatschappelijk vastgoed, zoals onderwijs, opvang en zorg is onderhoud niet de core business. Daarbij richten onderhoudsafdelingen zich meestal vooral op de operationele uitvoering en instandhouding via een MJOP. Veel organisaties zijn te klein om het onderhoud goed te organiseren, zeker met de toenemende complexiteit als gevolg van de verduurzaming en slimme (installatie) techniek. Daarvoor is een meer professionele uitvoering en professioneel opdrachtgeverschap nodig.

 

Rede voor het Bouwstenen-netwerk om onderhoud als organisatievraagstuk op de agenda te zetten, onderzoek naar te doen (o.a. via een landelijke enquête) en met elkaar in gesprek te gaan.

 

Vandaag presenteren en bespreken we de resultaten van de enquête, de expertmeeting en voorbeelden uit de praktijk van gemeenten en scholen.

Wat halen

 

Inzicht in:

  • het vraagstuk vanuit organisatorisch perspectief
  • de wijze waarop de verduurzaming in het onderhoud kan worden geïntegreerd
  • stand van het land met betrekking tot onderhoud en duurzaamheid (resultaten enquête)
  • in de praktijk toegepaste en werkende organisatorische oplossingen

Wat brengen

Eigen ervaringen en aanvullingen.

Hoe

  • Korte inleiding en presentatie resultaten
  • Interactieve sessie aan de hand van praktijkvoorbeelden

Voor wie?

Gemeenten, scholen, corporaties en marktpartijen.

Met wie?

  • Mario Bok, teamleider gemeente Amstelveen
  • Désirée Meulenbroek, gemeente Oss
  • Maarten van Egmond, RPS
  • Wouter Dreimüller, Twynstra Gudde (moderator)
Mario Bok Désirée Meulenbroek Maarten van Egmond Wouter Dreimüller

Meer informatie