Sessie Passende voorzieningen

Passende voorzieningen voor onderwijs, jeugd, zorg, sport en cultuur

 

Huisvesting voor onderwijs, jeugd, zorg, basisvoorzieningen, kunst & cultuur, sport, groen en spelen; hoe te komen tot passende voorzieningen voor buurten en wijken, aansluitend bij de vraagstukken van deze tijd? En welk vastgoed hoort daarbij? Dat was één van de kernvragen van het Bouwstenen-netwerk in 2019.

 

Om meer zicht te krijgen op mogelijke antwoorden en de veranderopgave hebben we allereerst onze eerdere publicaties van stal gehaald, gezocht naar een benadering om de maatschappelijke ontwikkelingen opnieuw in beeld te krijgen en te vertalen naar de vastgoedopgave. Ook hebben we ons verdiept in de Amsterdamse aanpak om ruimte voor voorzieningen te reserveren. Het onderwerp is besproken in zowel het netwerk 'Beleid en Vastgoed' (met beleidsmensen uit onderwijs, sport en welzijn) als het netwerk 'Vastgoedsturing' (met vastgoedmensen).

 

Tijdens deze bijeenkomst zetten we de verschillende benaderingen en resultaten van de gesprekken naast elkaar.

Wat halen?

Inzicht in de Amsterdamse referentienorm als werkwijze om op tijd inaixht te krijgen welke voorzieningen een groeiende stad nodig heeft. En wat dit dan betekent voor de vastgoedafdeling om te kunnen leveren. Kan deze werkwijze ook in andere gemeenten gebruikt worden?

Wat brengen?

Eigen ervaring en ideeën met het vaststellen van het gewenste voorzieningenniveau en hoe je je voorbereidt om tijdig het juiste vastgoed beschikbaar te hebben.

Hoe?

  • Via een clash, met aan de ene kant de beleidsmensen en aan de andere kant de vastgoedmensen.
  • Over en weer maken we zichtbaar wat de insteek van partijen is en waar het schuurt.
  • Van daaruit zoeken we naar goede aanhaakpunten voor voorzieningenplanning, flexibel genoeg om met de ontwikkelingen in deze tijd mee te gaan.

Voor wie?

Maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn en vastgoedmensen van gemeenten.

Met wie?

  • Juliëtte van den Broek, manager vastgoedontwikkeling gemeente Amsterdam
  • Stefan Ruizendaal, regiseur vastgoed bij werkorganisatie CGM en Sidney MacGillavry, portefeuillemanager bij bbn adviseurs (moderatoren).
Juliëtte van den Broek  Stefan Ruizendaal Sidney MacGillavry

 

Meer informatie

Zie ook:

 

De inhoud van deze sessie bouwt voort op: