Sessie Smart buildings

Smart buildings, smart city

Er is de afgelopen jaren enorm veel nieuwe techniek beschikbaar gekomen waarmee we nog beter en slimmer op maatschappelijke doelen, voorzieningen en vastgoed kunnen sturen. Via internet of things (IoT) bijvoorbeeld, krijgen we een beter beeld van het gebruik van gebouwen en de onderhoudsbehoefte. Via (koppelingen van) allerlei data en slimme techniek kunnen we van gebouwen, maar ook van hele steden een digitale tweeling maken, die ons van informatie voorzien om beter en slimmer te sturen.

 

Het lijkt toekomstmuziek, maar is al praktijk, ook in de publieke sector. Dat hebben we het afgelopen jaar gezien en ervaren tijdens het ontwikkelprogramma ‘In Control’. Voor wie dat gemist heeft laten we hier zien wat er tegenwoordig kan.

Wat halen?

Inzicht in de digital twin en:

  • hetgeen de digitalisering ons in de praktijk kan brengen
  • stand van de techniek en praktisch gebruik in de publieke sector

Wat brengen?

  • Eigen ervaring en aanvullingen
  • Vragen die we in 2020 samen verder op kunnen pakken 

Hoe?

  • Korte pitches over IoT, en digital twins op gebouw- en gebiedsniveau waarbij in beeld wordt gebracht wat je er mee kunt en hoe het werkt.
  • Gezamenlijke zoektocht hoe verder.

Voor wie?

Gemeenten, scholen, corporaties en marktpartijen.

Met wie?

  • Roos Godefrooij, Be Sense (over IoT bij Militair Museum in Soesterberg)
  • Thijs Meulen, Systeem Innovator Smart Buildings TU/e (over digital twins op gebouwniveau)
  • Willem Hartzuiker, gemeente Almere (over digital twins op stadsniveau)
  • Henk Hoogland, gemeente Almere (moderator)Roos Godefrooij Thijs Meulen
Willem Hartzuiker
Henk Hoogland

Meer informatie