Parallelsessies

Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag zijn er verschillende sessies; fysiek en/of online. Daarin bespreken we de actualiteit en de resultaten van het gezamenlijke ontwikkelwerk van 2020. Ook zoeken we samen naar aanhaakpunten voor het vervolg, als input voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2021.

 

Het gezamenlijk ontwikkelwerk is nog in volle gang, maar er zullen in ieder geval sessies zijn over:

  • de impact van maatschappelijke investeringen
  • IKC’s en MFA’s
  • slimme gebouwen
  • routes voor verduurzaming
  • mogelijkheden klimaatadaptatie
  • sturingsinformatie
  • samenwerking en succesvolle coalities

 

Daarbij veel tips en inspiratie uit de praktijk van bestuurders, managers en professionals rond publieke voorzieningen en vastgoed.  

 

Lees hier meer over de agenda, het ontwikkelwerk en hoe mee te doen.