sprekers

Op de Maatschappelijk Vastgoeddag spreken we met elkaar over zaken die van belang zijn om te weten, vooruit te komen en lekker mee aan de slag te gaan. Zie hier welke organisaties aanwezig zijn

 

Daarbij nodigen we altijd ook een aantal speciale gasten uit. Vrienden van Bouwstenen die hun kennis, nieuwe inzichten en netwerk graag met je delen en actief zijn in Bouwstenen-verband. Dit jaar zijn dat in ieder geval:

 

Frank den Brok

Wethouder Economie & Financiën bij de gemeente Oss

 

Frank heeft dit jaar ondere andere meegewerkt aan het bestuurlijk oploopje over de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Vandaag vervult hij, samen met Ingrid, de rol van dagvoorzitter.

 

 

Diederik Samsom

Diederik Samsom

Head of Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans

 

Diederik sprak in 2018 met ons over de grote verbouwing van Nederland. Nu is hij verantwoordelijk voor de uitrol van het klimaatakkoord in Europa en maakt ons hierin wijzer. Ook gaan we met hem in gesprek over wat we nodig hebben om, zoals hij destijds zei, tot 2050 zo’n 50 gebouwen per dag aan te kunnen pakken.

 

Ali Rabarison, VNG

Ali Rabarison

Directeur inclusieve samenleving en Financiën bij de VNG

 

Omdat we in 2021 op zoek zijn naar een betere vertaling van het sociaal beleid naar publieke plekken, hebben we Ali gevraagd met ons mee te denken en dat heeft ze gedaan. We gaan met haar in gesprek over de resultaten van dit ontwikkelwerk.

   

Anko van Hoepen, PO-Raad

Anko van Hoepen

Bestuurder PO-Raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs

 

Anko is een warme pleitbezorger voor betere onderwijshuisvesting. Daarnaast heeft hij ook goed onderwijs, goed bestuur, onderzoek en innovatie en informatiemanagement in zijn portefeuille. Allemaal van belang om schoolgebouwen snel aan te kunnen pakken. 

   
Doekle Terpstra, Techniek NL

Doekle Terpstra

Voorzitter Techniek Nederland

 

Er komt steeds meer techniek kijken bij het op peil brengen van het maatschappelijk vastgoed. En er valt ook nog veel slims te ontwikkelen. Met wat en hoe kunnen we elkaar versterken? Dat zijn de zaken waarover we met hem in gesprek gaan.  


 

   

Fries Heinis

Directeur Bouwend Nederland

 

Voor de grote verbouwing hebben we ook de bouwsector nodig. Met een aantal publieke en private partners hebben we acties geformuleerd waardoor we beter kunnen samenwerken. Die bespreken we vandaag met hem.

   

Roeland van der Zee

Wethouder Vastgoed, gemeente Arnhem

 

Roeland heeft vorig jaar een pleidooi gehouden over het belang van sturen op feitelijk energiegebruik. We willen van hem weten hoe het daarmee staat, of de resultaten ook gedeeld gaan worden, bijvoorbeeld in het jaarverslag, en wat daarvoor nodig is.

   

Henk-Jan Bodewitz

Griffier gemeente Maastricht

 

Als concerncontroller bij de gemeente Almere en nu als griffier van de gemeenteraad in Maastricht heeft Henk-Jan goed zicht op de wijze waarop gemeenten sturen en zich verantwoorden. In 2021 heeft hij ons goed vooruit geholpen rond zaken waar we in het netwerk tegenaan lopen. We bespreken met hem hoe we raadsleden en bestuur meer zicht op vastgoed kunnen geven.   

   

Jan Kappers

Hoofd Vastgoedbeheer, gemeente Utrecht

 

Jan was heel druk dit jaar, maar vond ook tijd om ook in Bouwstenen-verband zaken op te pakken en verder te brengen. In 2021 onder andere als trekker van het netwerk vastgoedmanagement en samen met andere chefs vastgoed actief met ontwikkelwerk rond de BBV. Kom luisteren wat hij te brengen heeft. 

   

Paul Mooij

Strategisch financieel adviseur, gemeente Amsterdam

 

Paul doet doorlopend onderzoek naar het Besluit Begroten en Verantwoorden van gemeenten in relatie tot maatschappelijk vastgoed. Hij zit er dus goed in. Ook in 2021 trokken we hierin samen op. Paul presenteert de resultaten op 9 december 2021.    

 

   

René Jansen Venneboer

Financieel vastgoedbeheerder, gemeente Rhenen

 

René heeft een bijdrage geleverd aan ons ontwikkelwerk rondom de BBV en dan met name met betrekking tot de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

   

Annemieke Lübbert

Adviseur portefeuillemanagement, gemeente Utrecht

 

Utrecht neemt ons regelmatig mee in ontwikkeltrajecten en visa versa. Sturen op basis van waarden was in 2021 een belangrijk thema. Je hebt het vastgoed omdat je er als samenleving wat mee wilt. Annemieke deelt de inzichten van Utrecht op 9 december 2021 in de Waardenwielenwinkel.

   

Mariëlle Dijkers-Damman

Coördinerend adviseur, Rijksvastgoedbedrijf

 

Mariëlle is binnen het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de implementatie van de portefeuillestrategie met behulp van het ambitieweb. Zij deelt haar kennis in de Waardenwielenwinkel.

   

Johan Smit

Senior consultant asset- en onderhoudsmanagement, RPS

 

Johan is naast consultant lid van de commissie die de NEN 8026 ontwikkelt en verzorgde diverse actualtiteitencolleges in Bouwstenen-verband. Samen met hem keken we naar het waardenweb dat momenteel door de NEN wordt ontwikkeld. Hij deelt het eerste concept in de Waardenwielenwinkel.

   

Ruth Höppner

Oprichter Veldacademie

 

De Veldacademie doet onderzoek naar de meerwaarde van maatschappelijk voorzieningen en heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een model hiervoor ontwikkeld. Primaire doel is het verbeelden en inzichtelijk maken van meerwaarde in ruimtelijke ontwikkelingen. De Veldacademie liet zich hierin inspireren door goede voorbeelden uit Kopenhagen

   

Anne-Sophie Wouters

Onderzoeker, Veldacademie

 

Anne-Sophie coördineert de implementatie van dit, voor Rotterdam, ontwikkelde model en deelt in de Waardenwielenwinkel haar kennis en ervaringen.

   

Finn Vossen

Consultant Brink Management

 

Finn begeleidt partijen met vastgoedvraagstukken door middel van het gebruik van de waardetafel van het College van Rijksadviseurs (CRa). In de Waardenwielenwinkel kun je kennismaken met deze waardetafel en kijken of het jou ook kan helpen om moeilijk te definiëren maatschappelijke waarden te vertalen naar concrete afwegingen.

   

Sandra Pellegrom

SDG coördinator Nederland

 

De SDG's zijn doelen die voortkomen uit universele waarden en zijn voor veel publieke organisaites de basis van hun toekomstige koers. Ga in de Waardenwielenwinkel in gesprek met Sandra en kijk wat deze waarden voor jouw organisatie kunnen betekenen.

   

Sonja Pool

Projectleider nieuwbouw en renovatie, de Haagse Scholen

 


Sonja wist met haar rondleiding door een school in Schevingen een goed beeld te geven wat er anders moet als je een gezonde en duurzame school wilt realiseren. Daar hebben we met diverse netwerken en een ontwikkeltraject op doorgebouwd. Vandaag kijken we wat dat aan nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

   
Lyongo Juliana, fotograaf Marco ter Beek

Lyongo Juliana

Director Carribean OZ architect


Lyongo ontwerpt gebouwen waarbij zijn ideeën over inclusiviteit een belangrijke rol spelen. Of dat nou gaat om een woning, school of ziekenhuis - ontmoeting en het maken van een leefbare plek staan altijd centraal. Hij neemt ons mee in zijn wereld.

(©foto: Marco ter Beek)


   

Hiltrud Pötz

Directeur Atelier GroenBlauw

 

Hiltrud is een bevlogen pionier en creatieve deskundige op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige gebouwen, steden en gebieden. Zij is ervan overtuigd dat een integrale samenwerking met alle betrokkenen en disciplines leidt tot de beste resultaten. Ook zij neemt ons mee op reis langs inspirerende projecten.  

   

Pieter Heij

Programmeur/Ambtelijke Opdrachtgever Maatschappelijke Voorzieningen

   

Désirée Meulenbroek

Projectleider Vastgoedbedrijf Oss

 

De wijze waarop Oss de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed oppakt is een bijzondere; bottum up en vanuit de behoefte aan voorzieningen. De aanpak diende in 2021 als voorbeeld voor de actualiteitencolleges over de verduurzaming in 7 stappen (elke maand een stap). Vandaag het totaalbeeld.   

   

Evi van Rijn

Senior adviseur bij Republiq

 

Republiq heeft meegewerkt aan stap 2 van de verduurzaming (Vastgoedkansen in beeld) en daarbij antwoord gegeven op de vraag hoe je de toekomstige huisvestingsbehoefte kunt analyseren en welke informatie je nodig hebt om daarop te sturen. Ze is er vandaag weer bij om vragen te beantwoorden.

   
 

Bas Fukken

Sectormanager Overheid bij bbn adviseurs

 

Bas heeft tijdens het webinar over stap 3 van de verduurzaming (aanpak) handvatten aangereikt voor het opstellen van een integrale aanpak op hoofdlijnen. Ook hij is er vandaag bij on vragen te beantwoorden.

   

Rowin Oosterink

Managing partner bij abcnova

 

Abcnova heeft tijdens het webinar over stap 4 van de verduurzaming (doorrekening) antwoord gegeven op de vraag hoe je een aanpak op hoofdlijnen vertaalt naar een reëel kostenplaatje voor de eigen vastgoedportefeuille. Voor vragen hierover kan je bij hem terrecht. 

   

Wicher Schönau

Management consultant bij TwynstraGudde

 

Wicher heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de VNG-routekaart en tijdens het webinar over stap 5 van de verduurzaming hele handige en zinvolle tips & trics gegeven voor het uitwerken van de uitvoeringsstrategie. Hij neemt ons vandaag mee door alle stappen en is er om vragen te beantwoorden.

   

Lester Agten

Senior manager bij Brink

 

Lester vertelde tijdens het webinar over stap 6 van de verduurzaming over zaken waar je rekening mee moet houden bij het regelen van de randvoorwaarden. Vandaag is hij er weer bij om vragen te beantwoorden.

   
 

Thomas Verhoeven

Product Owner bij Royal HaskoningDHV

 

Royal HaskoningDHV adviseert niet alleen gemeenten en scholen rond de verduurzaming van hun portefeuille, maar heeft zelf ook een vastgoedportefeuille. In het webinar over monitoring (stap 7) deelde Thomas hun eigen aanpak en ervaring; wat hebben zij bereikt door te sturen op feitelijk energieverbruik. 

   

Doriene Bakker

Senior strategisch adviseur Maatschappelijk Vastgoed, ICS adviseurs

   

Thierry van Vugt

Wethouder onderwijs Gouda

 

Thierry heeft een duidelijke visie op wat hij verwacht van de vastgoedorganisatie en gaat daarover met ons in gesprek.

   

Henk Hoogland

Afdelingsmanager Stadsbedrijf Almere

 

Henk zit voor ons aan de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving en heeft aan diverse ontwikkeltrajecten bijgedragen, waaronder rondom informatiemanagement en de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie. Over dat laatste onderwerp gaat hij met Thierry en ons in gesprek.

   
 

Ruud Megens

Ruud Megens is vrijwilliger bij Onder den Plag in Demen.

 

In 2021 zijn we diverse keren bij hem langs geweest. Inspirerend om te zien hoe hij de verbindende schakel vormt tussen deze super duurzame locatie en de gebruikers. Hij haalt daarmee ook goede resultaten. Daar willen we meer van weten.  

   

Etske Thie

Klimaataanjager Flores Onderwijs

 

Etske heeft als doel om alle schoolleiders, bestuurders, leerkrachten, leerlingen en ouders te informeren en zich bewust te maken van de keuzes die eenieder kan maken om hun positieve impact op het klimaat te vergroten.

   
 

Frank Immens

Commercieel manager bij Kuijpers

 

Frank heeft een bijdrage geleverd aan ons werk rond de vraag hoe meer vaart te krijgen in de verduurzaming en heeft ook een mooie rol-beschrijving voor ons gemaakt. Daar gaan we het vandaag over hebben.

   
 

Dennis Damink

Hoofd Vastgoedbedrijf bij de gemeente Tilburg

 

We hebben dit jaar met een aantal publieke en private partners gekeken hoe we meer snelheid krijgen in de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Dennis heeft hieraan, vanuit de publieke sector, een belangrijke bijdrage geleverd.

   
 

Alex Hesling

Directeur Kuijpers LifeCycle Partners

 

Kuijpers heeft vanuit de private sector een bijdrage geleverd aan ons werk met betrekking tot de versnelling van het maatschappelijk vastgoed. Alex deelt zijn inzichten en goede voorbeelden, waaronder over de aanpak van Den Bosch.

   

Karim El-Guallai

Commercieel manager BAM FM

Karim dacht en denkt ook vandaag met ons mee over de samenwerking tussen publieke en private partijen met als doel meer vaart in het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. 

   

Erik Ruikes

Manager HES, Heijmans Utiliteit

   

Edgar van Niekerk

Programmamanager Energietransitie, Bouwend Nederland

   

Marco Witschge

Stichting BespaarGarant 

   

Marc van Leent

Ondernemer bij Bijzondere Plekken

 

Als ontwikkelaar van bijzondere ontmoetingsplekken heeft hij veel ervaring met gedeeld ruimtegebruik en hoe je dit zowel op juridisch vlak als qua exploitatie goed kunt regelen.

   

Judith Norbart-ten Hoor

Raad voor Onroerende Zaken

 

Als juridisch adviseur en secretaris van de ROZ heeft Judith veel kennis van de ROZ-modellen en het vastleggen van afspraken met huurders; bijvoorbeeld over verduurzaming.

   

Bé Schollema

Wethouder gemeente Pekela

 

Scholen en gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen hebben laten zien dat je de gebouwenvoorraad snel kunt aanpakken. We gaan hierover met hem in gesprek. Kunnen we dit ook in de rest van Nederland?

   

Tanja van Nes

Beleidsadviseur School en omgeving PO-raad

   

Fedor Heida

Senior beleidsmedewerker bij de VNG

   

Claudia Reiner

Voorzitter Klimaattafel gebouwde omgeving - utiliteitsbouw

 

In 2021 hebben we Claudia diverse keren aan de klimaattafel gesproken. Vandaag proberen we haar vanuit het brede netwerk punten voor deze tafel mee te geven.

   
Kiza Magendane - fotograaf Sven Scholten

Kiza Magendane

Politicoloog, schrijver en strategisch beleidsadviseur  


Kiza vergelijkt Nederland met een huis, waarin de bewoners met al hun verschillen en geschillen samen door 1 deur kunnen. Er is genoeg ruimte voor iedereen om zich thuis te voelen. Maar om dat te bereiken, moeten we wel met elkaar in gesprek. Wat kunnen we van hem leren als het gaat om wijkhuizen of andere publieke plekken.  

(©foto: Sven Scholten)

   
Blauwe Vinkjes, fotograaf Anne van Zantwijk

Blauwe Vinkjes √√


Kevin & Manon staan als cabaretduo Blauwe Vinkjes in de halve finale van het Cameretten-festival en het Amsterdamse Studentencabaret. Maar vandaag zijn ze bij ons.

(©foto: Anne van Zantwijk)

Banner maatschappelijk vastgoeddag