In Control 2018

 

Duurzaam en slim

 

Doelgroep:

Vastgoed- en facility managers bij gemeenten, scholen, sport, zorg en welzijn en woningcorporaties, wat betreft hun bedrijfs en maatschappelijk onroerend goed.

 

Oplage:

1500 exemplaren plus digitale verspreiding.

 

Over de editie 2018

Iedere gebouweigenaar en -beheerder heeft de opgave een bijdrage te leveren aan de gemaakte afspraken om het klimaat te verbeteren. Alle gebouwen, bestaande en nieuwe, moeten onder de loep worden genomen en, waar mogelijk, verduurzaamd. Inzet: beperking (energie)verbruik, verlaging CO2-uitstoot en stimuleren gebruik duurzame materialen en slimme techniek.

 

Inhoud

De nieuwste editie van In Control heeft de volgende inhoud:

 

Stand in het land

 • Resultaten diverse Bouwstenen-onderzoeken

Slimme gebouwen

 • Voorbeeld slim gebouw

 • Toepassing slimme techniek

 • Overzicht slimme techniek

Slim sturen

 • Benodigde informatie

 • Informatieplicht

 • Financiële sturing

 • Burgerbegroting

Slimme energiesystemen

 • Data-analyse en koppeling systemen

 • Overzicht energiebeheersystemen

 • Praktijk

Vastgoed en facilitymanagementsystemen

 • Praktijk bij aanschaf

 • Overzicht systemen

 • Praktijk bij gebruik (gebruikerservaring en gebruikersgroepen)

Slim aanpakken

 • Routeplan

 • Informatietechnologie als versneller voor realisatie klimaatdoelen

 • Slim met BIM

 • ISSO 5500

Delen: