Sessie Lokale krachtenbundeling

Lokale krachtenbundeling

Beleidswijzigingen en economische ontwikkelingen zijn van invloed op de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Denk aan de transitie in de zorg, preventiebeleid, het beleid met betrekking tot de inclusieve samenleving, armoedebestrijding en de energietransitie. Veel scholen en gemeenten, maar ook corporaties en andere eigenaren van maatschappelijk vastgoed hebben moeite al deze ontwikkelingen bij te houden. Het vraagt goede inhoudelijke afstemming en samenwerking, maar ook flink wat kennis en kunde om de juiste beslissingen te kunnen nemen en een goed opdrachtgever te zijn. 

 

Bundeling en samenwerking biedt een oplossing, maar waarvoor en met wie doe je dat dan? In 2012 hebben we hiervoor een kompas opgesteld. De enorme opgave die voor de deur staat is aanleiding deze weer eens van stal te halen en de opties te verkennen. 

 

Zo kunnen scholen of eigenaren van sportaccommodaties bijvoorbeeld hun krachten bundelen in een scholencoöperatie of sportbedrijf (specialiseren). Maar een andere optie is de samenwerken met andere partijen te zoeken, zoals in Zoetermeer, waar gemeenten en scholen samenwerken. Of wat te denken van samenwerking tussen scholen en een corporatie, zoals in Leusden. Corporaties hebben naast woningen vaak ook nog veel maatschappelijk vastgoed. Zij kunnen dit afstoten, maar ook onderbrengen in bijvoorbeeld een voorzieningencompagnie, waar ook andere maatschappelijk vastgoedeigenaren hun bezit onder brengen (combineren).

 

Wat halen?

Ideeën voor en praktijkvoorbeelden van bundeling en samenwerking rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed op lokaal niveau.

Wat brengen?

Ideeën voor uitwerking.

Hoe?

  • Pitches rond diverse samenwerkingsvormen
  • Gezamenlijke verkenning haalbare opties en eerste stap


Kompas Vastgoedmanagement

Voor wie?

Gemeenten, scholen, sport, zorg- en welzijnsorganisaties en corporaties

Met wie?

  • Marieke Pieters, hoofd commercieel vastgoed bij Woningstichting Rochdale
  • Marjon van Vilsteren, directeur SRO
  • Gertjan te Hoonte, Te Hoonte Advies (moderator)

Marieke Pieters Marjon van Vilsteren
Gertjan te Hoonte

Meer informatie

 

 

 

 

 

 

.