Van beleid naar ruimte

Er zijn enorm veel beleidsthema’s die vorm moeten krijgen in het maatschappelijk vastgoed. Denk aan thema’s op het gebied van de inclusieve samenleving, vitale buurten en wijken, goed onderwijs, gezonde werk- en leefomgeving, minder energiegebruik, een beter klimaat en een circulaire samenleving. Dat is nogal wat.

 

In 2021 hebben we in netwerkverband gekeken naar belangrijke beleidsdocumenten, waaronder de Social Development Goals. Daaruit hebben we 10 duidelijke doelen geselecteerd en vertaald naar vastgoed. Hoe geef je bijvoorbeeld vorm aan een inclusieve en biodiverse ruimte? Want pas dan is maatschappelijk vastgoed van maatschappelijke waarde.

Wat halen?

  • Inzicht in de diverse beleidsvelden die relevant zijn voor het maatschappelijk vastgoed; zowel uit het sociale als fysieke domein. 
  • Inspiratie voor de vormgeving van publieke gebouwen waarmee meerdere beleidsdoelen worden gerealiseerd.

Wat brengen?

Open mind en zin om de toekomst vorm te geven.

Hoe?

Visuele wereldreis naar scholen en andere publieke plekken voor de duurzame samenleving.

Met wie?

 

Lyongo Juliana, fotograaf Marco ter Beek


Lyongo Juliana

Hiltrud Pötz

Sonja Pool Pieter Heij Barbara Böhne
  • Lyongo Juliana, director Carribean, OZ architect
  • Hiltrud Pötz, directeur Atelier GroenBlauw
  • Sonja Pool, projectleider nieuwbouw en renovatie, De Haagse Scholen
  • Pieter Heij, Programmeur/Ambtelijke Opdrachtgever Maatschappelijke Voorzieningen, gemeente Delft
  • Barbara Böhne, programmamaker, Bouwstenen voor Sociaal

Meer informatie

Banner maatschappelijk vastgoeddag