Waardewielenwinkel

Er zijn enorm veel beleidsthema’s die vorm moeten krijgen in maatschappelijk vastgoed. Denk aan thema’s op het gebied van de inclusieve samenleving, vitale buurten en wijken, goed onderwijs, gezonde werk- en leefomgeving, minder energiegebruik, een beter klimaat en een circulaire samenleving. Dat is nogal wat.

 

Waardewielen

Hoe doe je dat en waar stuur je dan op in het vastgoedmanagement? Daar zijn we in 2021 naar op zoek gegaan. Al doende kwamen we diverse waardewielen tegen die dienen als instrument om het goede gesprek mee aan te gaan. Bijvoorbeeld die van de nog in ontwikkeling zijnde NEN8026, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeentelijke duurzaamheidsindex, de VN Sustainable Development Goals en het College van Rijksadviseurs.

Deze hebben we op een rij gezet, vergeleken en er ons eigen sausje over gegoten.

Wat halen?

  • Inzicht in de mogelijkheid organisatiebreed te sturen op dezelfde waarde en doelen.
  • Inspiratie en houvast voor een waardewiel voor je eigen organisatie.

Wat brengen?

Zin.

Hoe?

We geven je een rondleiding door de WaardeWielenWinkel en op het eind krijg je je eigen waardewiel mee naar huis.

Met wie?

Annemieke Lübbert

Mariëlle Dijkers-Damman

Johan Smit

Anne-Sophie Wouters Ruth Höppner Finn Vossen Sandra Pellegrom Barbara Böhne
  • Annemieke Lübbert, portefeuillemanager gemeente Utrecht
  • Mariëlle Dijkers-Damman, coördinerend adviseur, Rijksvastgoedbedrijf
  • Johan Smit, RPS en lid NEN-commissie
  • Anne-Sophie Wouters, Veldacademie
  • Ruth Höppner, Veldacademie
  • Finn Vossen, Consultant Brink Management
  • Sandra Pellegrom, SDG Coördinator Nederland
  • Barbara Böhne, programmamaker, Bouwstenen voor Sociaal

Meer informatie

Banner maatschappelijk vastgoeddag